Bye ສາຍປາຕີ້ ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ! ຢູ່ຫ້ອງແຖວເຂດບ້ານດົງນາທອງ (ມີຄຼິບ)

Bye ສາຍປາຕີ້ ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ! ຢູ່ຫ້ອງແຖວເຂດບ້ານດົງນາທອງ (ມີຄຼິບ)

ອີກແລ້ສາຍປາຕີ້ ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ ເວລາປະມານ 20;30 ໂມງ ວັນທີ່ 28/09/2021

ຢູ່ຫ້ອງແຖວເຂດບ້ານດົງນາທອງ , ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Bye….!!!! ກິນມາແຕ່ຕອນສວຍຂອງມື້ວານນີ້ ກິນແຈ້ງເພິ່ນວ່ານະເກມແລ້ວ ບູລີລໍາ ຮາຮາ ຊຸຫາເຮັດເດີ #ໃຈບໍ່ມັກດີ

ຄຼິບ1 :

ຄຼິບ2 :

ທີ່ມາຈາກ : Pa Keomahavong

khaosan@gmail.com