ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄິດ ຄົບໝູ່ຫາເງິນເຂົາກະພາຫາເເຕ່ເງິນ ຄົບໝູ່ຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍເຮົາກະຟຸມເຟືອຍຄືເຂົາ

ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄິດ ຄົບໝູ່ຫາເງິນເຂົາກະພາຫາເເຕ່ເງິນ ຄົບໝູ່ຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍເຮົາກະຟຸມເຟືອຍຄືເຂົາ

ສາຍຝົນ ບອກວ່າ :

ຄົບຫມູ່ຫາເງິນເຂົາກະພາຫາເເຕ່ເງິນ

ຄົບຫມູ່ຫລີ້ນກິນຟຸມເຟືອຍເຮົາກະຟຸມເຟືອຍຄືເຂົາ

ເພາະສະນັ້ນເລືອກເອົາວ່າຫມູ່ເເບບໃດ

ປົກກະຕິບໍມັກໃສ່ຄຳ ເເຕ່ຫມູ່ເຫັນວ່າເຮົາເກັບເງິນບໍຄ່ອຍຢູ່ເລີຍບັງຄັບມາຊື້ ຈັດໄປຄົນລະເສັ້ນ ຮັກເດ້ສ່ຽວຜູ້ນິ

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com