ພາບແທ້ໆ ການປິດເສັ້ນທາງເພິ່ນສຸດໆເລີຍ ເສັ້ນທາງທ່າໂທມ ຫາ ເມືອງງານ

ພາບແທ້ໆ ການປິດເສັ້ນທາງເພິ່ນສຸດໆເລີຍ ເສັ້ນທາງທ່າໂທມ ຫາ ເມືອງງານ

ພາບແທ້ໆບໍ່ແມ່ນພາບຕົວະ ! ການປິດເສັ້ນທາງເພິ່ນໂຫດຫຼາຍ

ຄົນມັກບໍ່ຟັງເພິ່ນຈັດແບບນີ້ໂລດເສັ້ນທາງທ່າໂທມ ຫາ ເມືອງງານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຕ້ອງຂະໜາດນີ້ເລີຍ ບໍ່

ທີ່ມາ

khaosan@gmail.com