ຊາວກະຫຼ່ຽງມຽນມາ ໜີໄພສົງຄາມມາໄທ ແຕ່ຖືກທະຫານໄທຂວາງໄວ້ ຈົນຖືກປະນາມໄຮ້ມະນຸດສະທຳ

ຊາວກະຫຼ່ຽງມຽນມາ ໜີໄພສົງຄາມມາໄທ ແຕ່ຖືກທະຫານໄທຂວາງໄວ້ ຈົນຖືກປະນາມໄຮ້ມະນຸດສະທຳ

ອີດູສົງສານ ຊາວກະຫຼ່ຽງມຽນມາໜີໄພສົງຄາມມາໄທ ແຕ່ຖືກທະຫານໄທຂວາງໄວ້.

ທະຫານໄທໄລ່ຕ້ອນຊາວກະຫຼ່ຽງທີ່ໜີຕາຍຈາກການສູ້ຮົບໃນມ້ຽນມາໃຫ້ຂ້າມນ້ຳສາລະວິນ ກັບໄປຝັ່ງຂອງຕົນບໍລິເວນທີ່ຕິດກັບຈັງຫວັດແມ່ຮ່ອງສອນ..

ມີການລ້ອມໜາມໝາກຈັບກັ້ນຕາຝັ່ງບໍ່ໃຫ້ກະຫຼ່ຽງຂຶ້ນໄດ້ ແລະໃຊ້ປືນຂູ່ກົດດັນເຂົາເຈົ້າ ທີ່ມີທັງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ຍິງເດັກນ້ອຍ ກວ່າ 2.000 ຄົນ ຕ້ອງຖອຍລົ້ນກັບໄປອັ່ງອໍກັນຢູ່ຮິມຕາຝັ່ງເບື້ອງຕົນທັງໆທີ່ບໍ່ກ້າຂຶ້ນຝັ່ງກັບເຂົ້າໄປປະເທດ

ເພາະຢ້ານຖືກລູກຫຼົງຈາກການສູ້ຮົບລະຫວ່າງທະຫານຝ່າຍລັດຖະບານ ກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດຊາວກະຫຼ່ຽງ..

ນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ພາກັນກ່າວປະນາມພຶດຕິກຳຂອງທະຫານໄທວ່າຜິດກົດໝາຍ ແລະໄຮ້ມະນຸດສະທຳ..

khaosan@gmail.com