ແຊຣ໌ຕໍ່ໆ ໃຫ້ເຖິງພະນັກງານ ບິນຄືຜິດພາດຫຼາຍແທ້

ແຊຣ໌ຕໍ່ໆ ໃຫ້ເຖິງພະນັກງານ ບິນຄືຜິດພາດຫຼາຍແທ້

30/8/2021ຈົ ບບໍສູງອາຈານກະເບິ່ງເດີ ເລກກົງເຕີປັດຈຸບັນ 23059

ໃນບິນ. 23859 ກາຍໄປແມ່ນ800ກິໂລ້ວັດໂມງ ດີບໍທັນຈ່າຍເງິນ (ສົງໃສພະໜັກງານຈົດຜິດ)

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com