ນ້ຳຕາແມ່ຕູ້ ແລະ ລູກຈົນໄຫຼ ໜຸ່ມໜ້າຕາດີເຂົ້າຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຄົນລາວເຮົາໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈສູ້ຕໍ່​ຊີວິດ

ນ້ຳຕາແມ່ຕູ້ ແລະ ລູກຈົນໄຫຼ ໜຸ່ມໜ້າຕາດີເຂົ້າຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຄົນລາວເຮົາໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈສູ້ຕໍ່​ຊີວິດ

ຂໍຊົມເຊີຍ!!! ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄົນລາວເຮົາໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈຕໍ່​ຊີວິດ​ຕໍ່ໄປ

ເບິ່ງແລ້ວນຳ້ຕາຢາກຈະໄຫລລົງມາທັນທີ່ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ປືມປິຕິຍິນດີນຳເຂົາເຈົ້າທີ່ເຫັນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສຸກຕໍ່ການໃຫ້ທານ

ໃນການຊ່ວຍເຫລື່ອບຸກຄົນອື່ນແລະຍັງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄົນລາວເຮົາ

ໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈຕໍ່ການເຮັດວຽກງານຂອງຕົນໃນແຕ່ລະວັນອີກດ້ວຍ!

ຄລິບ

khaosan@gmail.com