ເນນນ້ອຍ ລູກຜູ້ກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່ ຈະພົບແຕ່ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ

ເນນນ້ອຍ ລູກຜູ້ກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່ ຈະພົບແຕ່ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ

ທ່ານໃດມີຈິດໃຈສັດທາຊວ່ຍເຫລືອມະນຸດດ້ວຍກັນເດີອອກຕົນຍາດໂຍມ

ແມ່ຂອງຈົວເພີ່ນບໍ່ສະບາຍແມ່ຂອງລາວເປັນພະຍາດເບົາຫວານ

ນີ້ແລະລູກກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່ຈະເລີນເດີເນນນ້ອຍ

ທ່ານໃດມີນຳຈິດນຳໄຈຊວ່ຍເຫລືອແມ່ເນນນ້ອຍຈະເລີນພອນເດີຍາດໂຍມ

ການຊວ່ຍເຫລືອຄົນແມ່ໄດ້ບຸນອັນສູງສຸດຂອງຄົນຊວ່ຍແລ້ວມີຄວາມສຸກພົນບຸນທີພວກທ່ານເຮັດມືນີ້ແລະພົນບຸນນີ້ຈະສົງໃຫ້ເຮົາໄດ້ບຸນພາກຫນ້າຈະເລີນພອນ

khaosan@gmail.com