ພາກັນເຮັດບາບຜູ້ເຖົ້າຫຼາຍ ລາວຢູ່ຂອງລາວດີໆ ກໍ່ເອົາເຊື້ອໂຄວິດ ມາຕິດລາວ ກົດໄລ້ກົດແຊຣ໌ ສົ່ງກໍາລັງໃຈໃຫ້ເເມ່ຕູ້ແດ່

ພາກັນເຮັດບາບຜູ້ເຖົ້າຫຼາຍ ລາວຢູ່ຂອງລາວດີໆ ກໍ່ເອົາເຊື້ອໂຄວິດ ມາຕິດລາວ ກົດໄລ້ກົດແຊຣ໌ ສົ່ງກໍາລັງໃຈໃຫ້ເເມ່ຕູ້ແດ່

ພາກັນເຮັດບາບຜູ້ເຖົ້າ ຫລາຍເເທ້ສູເອີຍລາວຢູ່ຂອງລາວດີໆ ຕ້ອງມາຕິດໂຄວິດນໍາສູສົ່ງກໍາລັງໃຈໃຫ້ເເມ່ຕູເເດ່ເດ

ສີ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດຕອນນີ້ ຄືເຊື້ອພະຍາດcovid19 ມັນແພ່ລາມໄປແບບບໍ່ມີຈຳກັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເດັກທາລົກ,ເດັກນ້ອຍ,ຜູ້ເຖົ້າສູງອາຍຸ

ສີ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງໄປຫລາຍກ່ອນນັ້ນຄື ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີພະຍາດແຊກຊ້ອນ ຄືທ່ານໄດ້ຮູ້ກັນຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດທີ່ມີພະຍາດແຊກຊ້ອນ

ການປີຍປົວຂອງຫມໍອາດຍຸ້ງຍາກຕື່ມ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍມີຄວາມສຽງສູງທີ່ອາດຈະເສຍຊີສິດ ດັ່ງນັ້ນເອງທຢາກໃຫ້ທຸກທ່ານມີການເອົາໃຈໃສ່ ເບີ່ງແຍງລູກຫລານ ຜູ້ປ່ວຍຜູ້ເຖົ້າສູງອາຍຸພາຍໃນເຮືອນໃຫ້ຫລາຍໆ

khaosan@gmail.com