ຕາດູຕົນ ຊິວິດແລກຊິວິດ ເກີດລູກໃໝ່ແມ່ເສຍຊິວິດ

ຕາດູຕົນ ຊິວິດແລກຊິວິດ ເກີດລູກໃໝ່ແມ່ເສຍຊິວິດ

1ຊີວິດແລກ1ຊີວິດ#ຄືຄຳຜູ້ເຖົ້າເພີ່ນເວົ້າແທ້ໆ ລູກເຂົ້າທ້ອງຄອງຖ້າແຕ່ມື້ຕາຍ

ເພື່ອແລກກັບອີກຫນື່ງຊີວິດທີ່ເກີດມາແຕ່ອີກຫນື່ງຊີວິດຜັດດັບໃຈໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີເດີ້ນ້າ ຫລັບໃຫ້ສະບາຍເດີ້

ຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າເດີ້ນ້າເອີຍຫມົດເວນຫມົດກຳເຈົ້າແລ້ວ ທຸກມາຫລາຍແລ້ວ ພັກຜ່ອນໃຫ້ສະບາຍເດີ້

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com