ຂ້ອຍຕ້ອງມາຊ້ຳໃຈຍ້ອນຂ້ອຍເອົາສາວອາຍຸນ້ອຍມາເປັນເມຍ (ລື່ອງເລົ່າຊີວິດຈິງ)

ຂ້ອຍຕ້ອງມາຊ້ຳໃຈຍ້ອນຂ້ອຍເອົາສາວອາຍຸນ້ອຍມາເປັນເມຍ (ລື່ອງເລົ່າຊີວິດຈິງ)

ຂ້ອຍເປັນຄົນກຳພາພໍ່ ແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ແມ່ຂອງຂ້ອຍຕັດສິນໃຈໄປອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໃນເມື່ອຂ້ອຍອາຍຸ 6 ປີ. ແມ່ໄດ້ນ້ອງສາວໃຫ້ຂ້ອຍອີກໜຶ່ງຄົນ, ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ ເມື່ອນ້ອງຂ້ອຍພໍໄດ້ອາຍຸ 3 ປີ ພໍ່ນ້າຂອງຂ້ອຍກໍຖືກອຸບັດຕິເຫດເສຍຊີວິດ. ລູກສອງຄົນແນບຢູ່ສອງຂ້າງຂອງແມ່, ແມ່ຕ້ອງອອກແຮງເຮັດວຽກເພື່ອຫາລ້ຽງພວກຂ້ອຍໄປວັນວັນ ປານນັ້ນຍັງບໍ່ພໍກິນ ເມື່ອເຫັນສະພາບຄອບຄົວຂອງພວກຂ້ອຍລຳບາກຍາກແຄ້ນຫຼາຍ ປ້າຂອງຂ້ອຍ(ເອື້ອຍຂອງແມ່) ລາວເອົາຜົວຄົນໃນເມືອງ ແລະ ເປີດຮ້ານຂາຍອາຫານ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຮັດພາເຂົ້າຫາພໍ່ເຖົ້າຂ້ອຍ, ປ້າໄດ້ມາຮັບເອົາ 3 ແມ່ລູກພວກຂ້ອຍໄປເຮືອນຂອງເພີ່ນ. ແມ່ຂ້ອຍໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກໃຫ້ປ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຊັດໂຕະເຊັດຕັ່ງ, ລ້າງຖ້ວຍລ້າງຊາມ ທຸກຢ່າງ ຈົນເດິກຈຶ່ງແລ້ວວຽກ , ເຖິງແມ່ນວ່າພວກຂ້ອຍຈະເຮັດວຽກໜັກ ແຕ່ພວກຂ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ກັງວົນນຳເລື່ອງອາຫານການກິນ, ມີບ່ອນພັກພາອາໃສ

ເມື່ອເຫັນວ່າຂ້ອຍໃຫ່ຍແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ປ້າຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງຂໍໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ໃກ້ກັບຮ້ານອາຫານຂອງເພີ່ນເອງ, ຂ້ອຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ໃນຫ້ອງ ລື່ນຄົນອື່ນຕັ້ງ 4-5 ປີ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ອາຍ, ຂ້ອຍຕັ້ງໃຈຮໍ່າຮຽນ.  ເມື່ອເລີກຮຽນເມືອເຮືອນ ຂ້ອຍຍັງຍາດເວລາເຮັດກັບເຈ້ຍ, ເຮັດຊອງຈົດໝາຍຂາຍ ເພື່ອຊ່ວຍຜ່ອນເບົາເງິນຄ່າຮຽນຂອງຂ້ອຍຊ່ວຍແມ່. ແຕ່ກໍເປັນແຕ່ບຸນທີ່ ອ້າຍນ້ອງພວກຂ້ອຍບໍ່ເຈັບເປັນຈັກເທື່ອ ແລະ ກໍໃຫ່ຍກ້າໜ້າບານຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ເມື່ອຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ, ຂ້ອຍໄດ້ຮ້ອງຂໍນຳແມ່ໄປຮຽນບໍາລຸງວິຊາຊີບ ແລະ ສະໝັກໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຍ້ອນຂ້ອຍເປັນຄົນດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຮັກແພງຈາກຫົວໜ້າ. ເມື່ຶອໝົດກຳນົດສັນຍາ ຂ້ອຍກໍກັບບ້ານ, ຂ້ອຍສະສົມມີເງິນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ, ພໍດີຖືກກັບໄລຍະຄ້າຂາຍດິນທີ່ມີກຳໄລສູງ ຂ້ອຍຈິ່ງໄດ້ຮ່ວມທຶນກັບໝູ່ທີ່ໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດນຳກັນ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ອະສັງຫາລີມະຊັບຂຶ້ນ, ໄດ້ທັງກຳໄລລູກ ໄດ້ທັງກຳໄລແມ່ ພວກຂ້ອຍພຸ່ງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາປານວ່າ ວ່າວຖືກລົມ

ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 30 ປີ ຂ້ອຍໄດ້ມີທຸກຢ່າງ ນັບຕັ້ງແຕ່ລົດໃຫ່ຍ ແລະ ເຮືອນຊານຫຼັງໃຫ່ຍງາມ ແລະ ກ້ວາງຂວາງດີ. ເວລານ້ອງສາວຂອງຂ້ອຍແຕ່ງງານຂ້ອຍໄດ້ຊື້ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ລາວ. ມາບັດນີ້ ແມ່ຂອງຂ້ອຍກໍອາຍຸສູງແລ້ວ, ແມ່ຍາກໄດ້ ອູ້ມຫຼານ ຂ້ອຍໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງຄອບຄົວ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່. ເພື່ອໃຫ້ສົມກັບວ່າ “ເສດຖີອະສັງຫາລີມະຊັບ”ຂ້ອຍຈຶ່ງຊອກເອົາຜູ້ສາວທີ່ສວຍງາມ ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍເລືອກເອົາສາວຄົນໜື່ງ ອາຍຸ 22 ປີ ຊຶ່ງເຄີຍເປັນລູກຄ້າຊື້ດິນນຳບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍໃນເມື່ອກ່ອນ

ເມຍຂ້ອຍເປັນຄົນງາມ, ທັງຮູ້ຮັກຫອມພໍ່ແມ່ນ້ອງນຸ່ງໃນຄອບຄົວ, ຂ້ອຍຮັກເຂົາ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ເຂົາທຸກຢ່າງ. ນອກຈາກຊື້ລົດໃຫ່ຍໃຫ້ຂີ່ແລ້ວ, ຂ້ອຍຍັງມີບັນຊີເງິນຝາກໃຫ້ເຂົາເປັນຈຳນວນເງິນຫຼາຍສົມຄວນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາໃຊ້ຈ່າຍຕາມໃຈມັກ

ເຂົາຢູ່ເຮືອນລ້າໆບໍ່ມີວຽກຫຍັງເຮັດ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງແຜນການເອົາລູກເຂົາບໍ່ທັນພ້ອມ, ເຂົາເວົ້າວ່າເຂົາຍັງອາຍຸນ້ອຍໂພດ ບໍ່ທັນພ້ອມທີ່ຈະເອົາລູກ, ຖ້າອີກ 1-2 ຂ້າງໜ້ານ້ອງເອງຈະເອົາລູກຊາຍໃຫ້ອ້າຍວ່າຊັ້ນ. ທັງອີດູຕົນແມ່, ທັງເອົາໃຈເມຍ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖ້າຕໍ່ໄປອີກ

ຢູ່ຕໍ່ມາ ບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍຖືກລົ້ມລະລາຍ, ຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍກາຍເປັນລູກໜີ້ທີ່ມະຫາສານ, ແລະມີແນວຄວາມຄິດວ່າຈະຂາຍລົດຄັນທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ ແລະ ຂອງເມຍນັ້ນໄປ ນັບທັງເຮືອນທີ່ຢູ່ທຸກມື້ນີ້ເພື່ອຊື້ເຮືອນນ້ອຍຢູ່ກະພໍ ເພື່ອຊອກເງິນໃຊ້ໜີ້

ຄວາມຄິດນັ້ນບໍ່ທັນໄດ້ປຶກສາກັບເມຍ, ກໍພໍດີມີນ້ອງສາວຂອງຂ້ອຍມາຫຼີ້ນນຳ, ນ້ອງຂອງຂ້ອຍບອກວ່າເຂົາຈະຂາຍເຮືອນທີ່ຂ້ອຍຊື້ເປັນຂອງຂວັນໃນມື້ແຕ່ງງານນັ້ນໄປ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໜີ້ສິນຊ່ວຍຂ້ອຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນມັນຍັງໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ເລື່ອງຟ້າຜ່າຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍນຳອີກ, ນັ້ນຄື ເມຍຜູ້ທີ່ສວຍງາມຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ໄປເປັນຊູ້ກັບເສດຖີເຖົ້າຄົນໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າຂອງຜົວນ້ອງສາວ. ປານຖືກຟ້າຜ່າກາງເວັນ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ, ຂໍຄຳເຫັນນຳທ່ານຜູ້ອ່ານວ່າ ຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດດີ

khaosan@gmail.com