ສາວຕັດສິນໃຈຮ້ອງຟ້ອງແຟນໜຸ່ມຕໍ່ສານ ເຫດຜົນເພາະບໍ່ຂໍແຕ່ງງານຈັກເທື່ອ.

ສາວຕັດສິນໃຈຮ້ອງຟ້ອງແຟນໜຸ່ມຕໍ່ສານ ເຫດຜົນເພາະບໍ່ຂໍແຕ່ງງານຈັກເທື່ອ.

ເປັນຄະດີຄວາມທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນເຖິງກັບງົງໄປນຳ ເມື່ອ Gertrude Ngoma ຍິງສາວຊາວອາຟຣິກາອາຍຸ 26ປີ ຕັດສິນໃຈຟ້ອງຮ້ອງ Herbert Salaliki ແຟນໜຸ່ມໄວ 28ປີ ຈາກການທີ່ເຂົາບໍ່ຍອມມາຂໍນາງແຕ່ງດອງຈັກເທື່ອ.

Gertrude ເລົ່າວ່າ ນາງແລະແຟນຄົບກັນມານານກວ່າ8ປີແລ້ວ ໂດຍທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເຂົາກໍ່ເຄີຍມອບ Lobola ໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງນາງ (ຄ້າຍຄືສິນສອດລ່ວງໜ້າຕາມທຳນຽມທາງອາຟຣິກາ ເພື່ອໃຫ້ສັນຍາວ່າອີກບໍ່ດົນຈະແຕ່ງງານກັນ)

ທັງສອງຍັງມີລູກນຳກັນອີກດ້ວຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງດຽວກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າທ້າວ Herbert ບໍ່ຍອມຂໍແຕ່ງດອງ. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ນາງສົງໄສວ່າອາດຈະມີມືທີ່ສາມ ຫຼັງເຫັນວ່າແຟນສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຜູ້ຍິງຄົນອື່ນ

“ສານທີ່ເຄົາລົບ ແຟນຂອງຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຈິງຈັງກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕັດສິນໃຈພາລາວມາຂຶ້ນສານ ເພາະຂ້ອຍສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ໄດ້ແລ້ວວ່າຈະກ້າວຕໍ່ໄປຢ່າງໃດ ແລະ ອານາຄົດຂອງຂ້ອຍກັບລາວສິເປັນແນວໃດ”Gertrude ໄດ້ກ່າວ

ທາງດ້ານຝ່າຍຊາຍໃຫ້ການກັບສານວ່າ ຕົວລາວເອງກໍ່ຢາກຈະແຕ່ງແຕ່ກໍ່ຕິດຢູ່ບ່ອນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີເງິນ ແລະ ຍັງບອກອີກວ່າເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການສື່ສານລະຫວ່າງລາວກັບນາງ ເນື່ອງຈາກວ່ານາງບໍ່ເຄີຍສົນໃຈລາວເລີຍ

ທັງນີ້ ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ແນະນຳວ່າ ຖ້າຫາກມີການເຊັນສັນຍາຂຶ້ນມາກ່ອນໜ້ານີ້ຕອນທີ່ມອບສິນສອດ ຝ່າຍຍິງອາດຈະສາມາດຟ້ອງໃນຂໍ້ຫາທີ່ຝ່າຍຊາຍຜິດສັນຍາໄດ້

khaosan@gmail.com