ສປປ ລາວມີເນື້ອທີ່ປູກພຶດກະສິກໍາຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ຍັງນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກໍາຈາກຕ່າງປະເທດ

ສປປ ລາວມີເນື້ອທີ່ປູກພຶດກະສິກໍາຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ຍັງນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກໍາຈາກຕ່າງປະເທດ

ສປປ ລາວຍັງນໍາເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກໍາຈາກຕ່າງປະ ເທດເປັນຈໍານວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີໂດຍ ສະເພາະ ຈາກປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ທັງທີ່ປະເທດລາວມີເນື້ອທີ່ປູກພຶດ ກະສິກໍາເປັນ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

ທ່ານ ອຸດອນ ໄຊມຸນຕີ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ: ການທີ່ ສປປ ລາວເຮົາ ຍັງອາໄສພຶດກະສິກໍານໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະ ປີນັ້ນຍ້ອນວ່າການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ຍືນຍົງ

ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ການຜະລິດໃນຂະແໜງ ຕ່າງໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເວົ້າສະເພາະຂະແໜງກະສິກໍາເຖິງວ່າໄດ້ຍາດແຍ່ງທຶນຮອນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມແຕ່ກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າໂດຍລວມ ຍັງ ມີບາງດ້ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ການປູກພຶດຜັກອິນຊີ, ການປູກສາລີ, ການລຽ້ງໝູ, ການລຽ້ງສັດປີກ, ການລຽ້ງປາ ແລະ ສັດນໍ້າ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

khaosan@gmail.com