ຢາດີ….ຮາກຜັກອີ່ເລີດທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້

   ຜັກອີເລີດທີ່ເຮົາກີນເປັນປະຈຳບາງຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າສັບພະຄຸນຂອງມັນດີແນວໃດ ມື້ນີ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກນຳກັນ   
     ສຳລັບຄົນທີ່ເປັນໄອຊ້ຳເຮື້ອ ໄອບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອລອງຫຼາຍວິທີແລ້ວແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ໄຄຂຶ້ນ ມື້ນີ້ລາວໂພສຕ໌ ມີອີກວິທີໜຶ່ງມານຳສະເໜີ ຄືການນຳເອົາຮາກຜັກອີ່ເລີດມາຫຍ້ຳໃຫ້ແຫຼກໆກີນລົງໄປ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາການໄອໄຄຂຶ້ນ ຫຼື ເຖິງຂັ້ນຫາຍດີປານປິດຖິ້ມເລີຍ
ສັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນອີ່ເລີດມີດັ່ງນີ້:
ດອກອີ່ເລີດ: ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຂີ້ກະເທີ່ແຫ້ງ, ຊ່ວຍຂັບລົມໃນລຳໄສ້
ຮາກອີ່ເລີດ: ຂັບຂີ້ກະເທີ່ໃຫ້ອອກມາທາງລະບົບຂັບຖ່າຍ ຂັບລົມໃນລຳໄສ້ ເຮັດໃຫ້ຂີ້ກະເທີ່ແຫ້ງ
ຕົ້ນອີ່ເລີດ: ຂັບຂີ້ກະເທີ່ໃນໜ້າເອິກ
ໃບອີ່ເລີດ: ມີຣົດຊາດເພັດ ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ຂັບຂີ່ກະເທີ່
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ຜັກອີ່ເລີດມີສານກູ່ມອອກຊາເລຕ (Oxalate) ຂ້ອນຂ້າງສູງ ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໜິ້ວໃນໄຂ່ຫຼັງໄດ້ ຫາກຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບການສະສົມຫຼາຍເກີນໄປ ຈິ່ງຄວນດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍໆ ຫຼັງຈາກກິນໃບອີ່ເລີດນີ້ລົງໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສານດັ່ງກ່າວຖືກຂັບອອກທາງປັດສະວະ

khaosan@gmail.com