ຕັ້ງວັດມາ15ປີພຣະອາຈານວ່າເສຍຄ່າໄຟບໍ່ຮອດເດືອນລະລ້ານຈັກເດືອນ ເດືອນນີ້ພໍບິນໄຟມາຄ່າໄຟ7ລ້ານປາຍ

ຕັ້ງວັດມາ15ປີພຣະອາຈານວ່າເສຍຄ່າໄຟບໍ່ຮອດເດືອນລະລ້ານຈັກເດືອນ ເດືອນນີ້ພໍບິນໄຟມາຄ່າໄຟ7ລ້ານປາຍ

ຕັ້ງວັດມາ15ປີພຣະອາຈານວ່າເສຍຄ່າໄຟບໍ່ຮອດເດືອນລະລ້ານຈັກເດືອນ

ເດືອນນີ້ພໍບິນຄ່າໄຟມາຄ່າໄຟ7ລ້ານປາຍວ່າຊັ້ນ ແນວນີ້ແລ້ວພຣະອາຈານຊິຫາເງີນໃສມາຈ່າຍຄືຊິບໍ່ຕິດຄ່າໄຟໃຫ້ເພີ່ນວ່າເປັນຄົນບໍ່ຮັກຊາດອີກສະບໍ້

ເດືອນນີ້ມີໃຜເສຍຄ່າໄຟແພງຜິດປົກກະຕິຄືພຣະອາຈານອີກບໍ່ ຄອມເມ້ນບອກກ່າວກັນແດ່

ທີ່ມາ

khaosan@gmail.com