ຖ້າບໍ່ຢາກອາຍຸສັ້ນຕ້ອງອ່ານ….11ວິທີຫຼີກລ້ຽງລັງສີຈາກໂທລະສັບມືຖື

ໂທລະສັບມືຖືກາຍເປັນອະໄວຍະວະທີ33ທີ່ຄົນເຮົາຂາດບໍ່ໄດ້ໄປແລ້ວເພາະບໍ່ວ່າຈະເດີນທາງໄປໃສ,ເຮັດຫຍັງຫຼືຢູ່ກັບໃຜແມ້ກະທັ້ງເຂົ້ານອນມືຖືກໍ່ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊີວິດຂອງເຮົາທັງສິ້ນເອີ້ນໄດ້ວ່າຖ້າຊາວໂຊຊ້ຽວຂາດການຕິດຕໍ່ໄປມື້ໜື່ງຄົງກິນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫຼັບດ້ວຍເຫດນີ້ຈື່ງອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາແທບຈະນຶກພາບຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ປາສະຈາກມືຖືກັນບໍ່ອອກເລີຍແມ່ນບໍ່ວ່າຊີວິດເຮົາຈະປ່ຽນແປງໄປເປັນແນວໃດ
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ເຮົາໃກ້ກັບມືຖືຕະຫຼອດເວລາແບບນີ້ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າລັງສີທີ່ແຜ່ອອກມາຈາກມືຖືນັ້ນມັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຊຳໃດຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເສບຕິດໂຊຊ້ຽວຕະຫຼອດເວລາອາດເປັນອີກສາເຫດໜື່ງຂອງການກໍ່ມະເລັງໄດ້ໂດຍສະເພາະຫາກເຮົາມັກວາງມັນໄວ້ໃກ້ຮ່າງກາຍຫຼືໃກ້ກັບຫົວຄື້ນຈາກມືຖືອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການທຳລາຍດີເອັນເອຈົນເປປັນປັນຫາດ້ານການສືບພັນຫຼືເກີດອາການອ໋ອກທີດຕິກໄດ້ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງການພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຕະຫຼອດເວລາຈື່ງຄວນເກີດຂື້ນເຊີ່ງມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີດີໆທີ່ຈະຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຈາກອັນຕະຫຼາຍຂອງໂທລະສັບມືຖືມາຝາກກັນຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ໜມາເບີ່ງກັນເລີຍ
 1. ເວລາລົມໂທລະສັບແນະນຳໃຫ້ເປີດລຳໂພງແລະວາງມືຖືໃຫ້ຫ່າງຈາກໂຕປະມານ1ຊ້ວງແຂນຫາກຢ້ານຈະບໍ່ໄດ້ຍິນຄັກອາດໃຊ້ຫູຟັງແລະບູທູດເປັນໂຕຊ່ວຍແລະຢ່າລືມປິດເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ
 2. ພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງການວາງໂທລະສັບໄວ້ໃກ້ໂຕຕະຫຼອດທັງມື້ຫາກຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພະຍາຍາມຈັດວາງຕຳແໜ່ງໂທລະສັບໄວ້ໃນທີ່ທີ່ເໝາະສົມໂດຍຫັນເສົາອາກາດອອກໄປຈາກໂຕເຮົາ
 3. ພະຍາຍາມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືສັນຍານເຕັມເພາະຍີ່ງສັນຍານໂທລະສັບອ່ອນເຮົາຈະມີສິດໄດ້ຮັບລັງສີຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ
 4. ພະຍາຍາມຢ່າໃຊ້ໂທລະສັບໃນລິບ,ລົດ,ລົດໄຟຫຼືຍົນ,ຫຼືໃນບ່ອນທີ່ເປັນໂລຫະເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍ
 5. ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມແທນການໂທຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາປອດໄພຫຼາຍກວ່າ
 6. ການໃຊ້ທີ່ແນວປ້ອງກັນລັງສີອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບຂອງເຮົາປ່ອຍລັງສີໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
 7. ການຕິດຕັ້ງສັນຍານວາຍໄຟຢູ່ບ້ານຄວນຈະຕິດຕັ້ງຣາວເຕີ້ໃຫ້ຫ່າງຈາກຫ້ອງນອນແລະພະຍາຍາມນຳສື່ອີເລັກໂທນິກຕ່າງໆເຊັ່ນ:ໂທລະສັບ,ຄອມພິວເຕີ້ເປັນຕົ້ນວາງໃຫ້ໄກຈາກຫ້ອງນອນຫຼາຍທີ່ສຸດຖ້າເປັນໄປໄດ້ຢ່າລືມຖອດປັກອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຕ່າງໆໃຫ້ລຽບລ້ອຍກ່ອນເຂົ້ານອນ
 8. ພະຍາຍາມຕໍ່ອິນເຕີເນັດກັບອີເທີເນັດຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ທາງສາຍນຳສັນຍານທີ່ເຮົາເອີ້ນກັນວ່າສານແຣນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ໄວເຣັດຣາວເຕີ
 9. ປີດການເຊື່ອມຕໍ່ໄວຟາຍລືບູທູດຫາກບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ
 10. ພະຍາຍາມເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງປິ້ນເຕີ,ເມົາແລະຄຣີບ໋ອດແບບມີສາຍແທນການໃຊ້ແບບໄລ້ສາຍເພາະອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກຕ່າງໆແບບໄລ້ສາຍກໍ່ອັນຕະລາຍບໍ່ແພ້ໂທລະສັບມືຖືເລີຍ
 11. ອຸປະກອນກວດຈັບລັງສີພາຍໃນບ້ານກໍ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດລັງສີໄດ້ເຊັ່ນກັນ
ອ່ານເບີ່ງແລ້ວຄືວ່າການໃຊ້ສີ່ງຂອງແບບໃໝ່ທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ເຮົາສະບາຍຫຼາຍຂື້ນຈະກາຍເປັນໂຕການທີ່ທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງເຮົາໃຫ້ຊຸດລົງທຸກໆມື້ດັ່ງນັ້ນອາດຈະດີກວ່າຖ້າເຮົາເລືອກໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ບໍ່ໄດ້ດີເລີດຫຼືເຮັດໃຫ້ຊີວິດສະບາຍເກີນໄປເພື່ອຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາປອດໄພຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ

khaosan@gmail.com