ສະບາຍດີ ຂໍອະນຸຍາດຖາມແນ່ ຂ້ອຍຢູ່ວຽງຈັນ ມາສ້າງຄອບຄົວຢູ່ຊຳເໜືອເປັນເວລາ2ປີ ຫລັງຈາກຜູກແຂນເຂົ້າພາຂວັນແລ້ວໄດ້ພາເມຍໄປຢູ່ບ້ານໄດ້ປີປາຍ ແລ້ວກັບມາຢູ່ບ້ານເມຍນຳພໍ່ເຖົ້າ ແມ່ເຖົ້າ (ຊຳເໜືອ)ຫລັງຈາກນັ້ນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມາຮ້ອງໂຕໄປຫ້ອງການ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ປັບໃຫມ ແລະ ໃຫ້ເຮັດເອກະສານຢູ່ຕາມບົດບັນທຶກ.

ສະບາຍດີ ຂໍອະນຸຍາດຖາມແນ່ ຂ້ອຍຢູ່ວຽງຈັນ ມາສ້າງຄອບຄົວຢູ່ຊຳເໜືອເປັນເວລາ2ປີ ຫລັງຈາກຜູກແຂນເຂົ້າພາຂວັນແລ້ວໄດ້ພາເມຍໄປຢູ່ບ້ານໄດ້ປີປາຍ ແລ້ວກັບມາຢູ່ບ້ານເມຍນຳພໍ່ເຖົ້າ ແມ່ເຖົ້າ (ຊຳເໜືອ)ຫລັງຈາກນັ້ນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມາຮ້ອງໂຕໄປຫ້ອງການ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ປັບໃຫມ ແລະ ໃຫ້ເຮັດເອກະສານຢູ່ຕາມບົດບັນທຶກ.

ສະບາຍດີ ຂໍອະນຸຍາດຖາມແນ່

ຂ້ອຍຢູ່ວຽງຈັນ ມາສ້າງຄອບຄົວຢູ່ຊຳເໜືອເປັນເວລາ2ປີ ຫລັງຈາກຜູກແຂນເຂົ້າພາຂວັນແລ້ວໄດ້ພາເມຍໄປຢູ່ບ້ານໄດ້ປີປາຍ ຈຶ່ງກັບມາຢູ່ບ້ານເມຍນຳພໍ່ເຖົ້າ ແມ່ເຖົ້າ (ຊຳເໜືອ)

ເຊິ່ງວ່າຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຊິໄດ້ຢູ່ບ້ານເມຍຫລືບ້ານຂອງຕົວເອງ ໂດຍມີເດັກນ້ອຍມາເຮັດວຽກນຳ2ຄົນ

ຫລັງຈາກນັ້ນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມາຮ້ອງໂຕໄປຫ້ອງການ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ປັບໃຫມເປັນເງິນຄົນລະ1ແສນກີບ ລວມເປັນ3ແສນ ຕົວຂ້ອຍຜິດຂໍ້ຫາ ມາເປັນເຂີຍເກີນ60ວັນແລ້ວບໍ່ມີຊື່ໃນສຳມະໂນຄົວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ກຳນົດ30ວັນ ຕ້ອງແລ່ນເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະໃສ່ກົດລະບຽບເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ເຮັດຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າລົງຮູບໃນນີ້
ແຕ່ວ່າທາງໂຮງໝໍເພິ່ນບໍ່ອອກໃບກວດສຸຂະພາບໃຫ້ ແລະທາງບ້ານເພິ່ນກໍ່ວ່າ ໃບແຈ້ງໂທດບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ມີແຕ່ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຈາກນາຍບ້ານກໍ່ໄດ້ (ຂໍຖາມຜູ້ຮູ້ແນ່ ເດັກນ້ອຍມາເຮັດວຽກນຳເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ແລ່ນໃບຫລາຍຂັ້ນຕອນຕາມນີ້ບໍ່
ຈັ່ງໃດກໍ່ຂໍຄວາມກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກອ້າຍນ້ອງແນ່ເດີ້ ຂໍຂອບໃຈ

khaosan@gmail.com